Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:901

Publicerad den 15 juni 2018
Förordning om ändring i förordningen (2016:448) om stöd för strategisk användning av spetsteknik för hållbar stadsutveckling
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 19 § förordningen (2016:448) om stöd för strategisk användning av spetsteknik för hållbar stadsutveckling ska ha följande lydelse.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12 och 13 §§ om att inte betala ut stöd får dock inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:901

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)