Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1038

Publicerad den 15 juni 2018
Förordning om ändring i förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer ska ha följande lydelse.

I ärenden enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen:

 • 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

 • 6 § om service,

 • 7 § om tillgänglighet,

 • 8 § om samverkan,

 • 9 § om utgångspunkter för handläggningen,

 • 10 § om partsinsyn,

 • 11 § om åtgärder om handläggningen försenas,

 • 13 § om tolkning och översättning,

 • 16–18 §§ om jäv,

 • 22 § om hur ankomstdagen för handlingar bestäms,

 • 23 § om utredningsansvaret,

 • 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

 • 25 § om kommunikation,

 • 26 § om remiss,

 • 27 § om dokumentation av uppgifter,

 • 31 § om dokumentation av beslut,

 • 32 § om motivering av beslut, och

 • 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1038

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN
Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)