Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning om upphävande av kungörelsen (1967:558) om tillämpning av svensk standard inom viss byggnadsverksamhet

Publicerad den 25 oktober 2018
Utfärdad den 18 oktober 2018

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1967:558) om tillämpning av svensk standard inom viss byggnadsverksamhet ska upphöra att gälla vid utgången av 2018.