Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1967 Publicerad den 4 december 2018Förordning om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråkUtfärdad den 29 november 2018Regeringen föreskriver att 4 och 9 §§ och rubriken närmast före 4 § förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska ha följande lydelse.Frivillig anslutning till och utträde ur förvaltningsområde4 §4 § Senaste lydelse 2010:1991. Ansökningar enligt 7 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk prövas av regeringen årligen. En sådan ansökan ska ha kommit in till Regeringskansliet senast den 1 mars.Vid prövningen av om en kommun efter ansökan ska få ingå i ett förvaltningsområde, ska hänsyn tas till om det finns ett uttalat intresse från berörda minoriteter för att kommunen ska ingå i förvaltningsområdet. Det är kommunen som ska visa att ett sådant intresse finns hos den berörda minoriteten i kommunen.9 §9 § Senaste lydelse 2011:1530. Statsbidrag till en kommun beräknas med utgångspunkt i dels ett grundbelopp om 660 000 kronor, dels antalet invånare i kommunen den 31 mars året innan bidraget betalas ut.En kommun medmindre än 50 000 invånare får 1 grundbelopp,upp till 80 000 invånare får 1,5 grundbelopp,upp till 100 000 invånare får 2 grundbelopp,upp till 400 000 invånare får 3 grundbelopp, och400 000 invånare eller mer får 4 grundbelopp.En kommun som ingår i två eller tre förvaltningsområden får utöver grundbeloppen ett särskilt bidrag om 500 000 kronor.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarALICE BAH KUHNKEHelena Swenzén(Kulturdepartementet)