Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1459 Utkom från trycket den 18 december 2009Lag om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension;utfärdad den 10 december 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:44, bet. 2009/10:SfU9, rskr. 2009/10:113. föreskrivs att 25 § lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspensionSenaste lydelse av 25 § 2007:1352. ska upphöra att gälla vid utgången av 2009.På regeringens vägnarMATS ODELLTord Gransbo(Finansdepartementet)