Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1975:309) med förordnande enligt lagen (1952:532) om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning på utländskt fartyg

Utfärdad den 29 maj 1975

Regeringen föreskriver, med anledning av konsularkonventionen med Rumänien den 12 februari 1974 och med stöd av lagen (1952:532) om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning på utländskt fartyg, att tvist mellan befälhavaren och besättningen på fartyg med hemort i Rumänien angående tjänsteförhållandet icke får upptagas vid svensk domstol.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1975:309

Denna förordning träder i kraft d. 21 juni 1975.