Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. F 1995:126.

Utfärdad: 1977-11-17

Kammarrätt

Rubriken införd g. SFS1995-0126

Överklagande till kammarrätt tas upp

 1. av Kammarrätten i Stockholm när beslut i närmast föregående instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Uppsala eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa förvaltningsrätters domkretsar,

 2. av Kammarrätten i Göteborg när beslut i närmast föregående instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Karlstad eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa förvaltningsrätters domkretsar eller av en utlandsmyndighet,

 3. av Kammarrätten i Sundsvall när beslut i närmast föregående instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Falun, Förvaltningsrätten i Härnösand, Förvaltningsrätten i Umeå, Förvaltningsrätten i Luleå eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa förvaltningsrätters domkretsar, och

 4. av Kammarrätten i Jönköping när beslut i närmast föregående instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Linköping, Förvaltningsrätten i Jönköping, Förvaltningsrätten i Växjö eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa förvaltningsrätters domkretsar.

SFS 2009:872

Ansökningar om resning och om återställande av försutten tid prövas av den kammarrätt inom vars domkrets ärendet först prövats.

SFS 1997:1110

Bestämmelser om Kammarrätten i Stockholm i dess egenskap av Migrationsöverdomstol finns i utlänningslagen (2005:716).

Anmärkning om flytt:

Förutv. 3 § upphävd g. F 2001:3.

SFS 2006:89

Beslut av Migrationsverket som avser utlämnande av allmänna handlingar i ett ärende enligt lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar eller motsvarande äldre bestämmelser och som överklagas till en kammarrätt ska tas upp av Kammarrätten i Stockholm.

Förutv. 4 § upphävd g. F 1998:395.

SFS 2022:712

Förvaltningsrätter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2009-0872

I uppställningen nedan anges vilka förvaltningsrätter med tillhörande domkretsar som ska finnas i Sverige. Förvaltningsrätterna ska ha kanslier på de orter som anges i uppställningen.

Förvaltningsrätt

Domkrets

Kansliort

Förvaltningsrätten i Stockholm

 

Gotlands län samt Botkyrka, Danderyds, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nykvarns, Nynäshamns, Salems, Sollentuna, Solna, Stockholms, Sundbybergs, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholms, Värmdö och Österåkers kommuner

 

Stockholm

 

Förvaltningsrätten i Uppsala

 

Uppsala och Västmanlands län samt Norrtälje, Sigtuna och Upplands Väsby kommuner

 

Uppsala

 

Förvaltningsrätten i Malmö

 

Skåne län

 

Malmö

 

Förvaltningsrätten i Göteborg

 

Hallands län samt Ale, Alingsås, Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Lerums, Lilla Edets, Lysekils, Melleruds, Munkedals, Mölndals, Orusts, Partille, Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads, Tanums, Tjörns, Trollhättans, Uddevalla, Vänersborgs, Åmåls och Öckerö kommuner

 

Göteborg

 

Förvaltningsrätten i Karlstad

 

Värmlands och Örebro län

 

Karlstad

 

Förvaltningsrätten i Falun

 

Dalarnas och Gävleborgs län

 

Falun

 

Förvaltningsrätten i Härnösand

 

Jämtlands och Västernorrlands län

 

Härnösand

 

Förvaltningsrätten i Umeå

 

Västerbottens län

 

Umeå

 

Förvaltningsrätten i Luleå

 

Norrbottens län

 

Luleå

 

Förvaltningsrätten i Linköping

 

Södermanlands och Östergötlands län samt Vimmerby och Västerviks kommuner

 

Linköping

 

Förvaltningsrätten i Jönköping

 

Jönköpings län samt Bollebygds, Borås, Essunga, Falköpings, Grästorps, Gullspångs, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborgs, Lidköpings, Mariestads, Marks, Skara, Skövde, Svenljunga, Tibro, Tidaholms, Tranemo, Töreboda, Ulricehamns, Vara och Vårgårda kommuner

 

Jönköping

 

Förvaltningsrätten i Växjö

 

Kronobergs och Blekinge län samt Borgholms, Emmaboda, Hultsfreds, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamns och Torsås kommuner

 

Växjö

 

SFS 2009:872

Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i Luleå är migrationsdomstolar och har i denna egenskap följande domsområden:

 1. Förvaltningsrätten i Stockholm: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Gotlands län, Västmanlands län, Dalarnas län och Gävleborgs län,

 2. Förvaltningsrätten i Malmö: Skåne län, Blekinge län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län och Östergötlands län,

 3. Förvaltningsrätten i Göteborg: Västra Götalands län, Hallands län, Värmlands län och Örebro län,

 4. Förvaltningsrätten i Luleå: Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län.

SFS 2013:295

SFS 2009:872

Överklagande till en förvaltningsrätt tas upp av Förvaltningsrätten i Göteborg när överklagandet avser beslut av

 1. Regeringskansliet i ärenden enligt lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd,

 2. Kammarkollegiet i ärenden enligt lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser, eller

 3. en utlandsmyndighet.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 5 §.

SFS 2013:79

Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Falun om beslutet avser ärenden enligt

 1. skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om punktskatt och om återbetalning av mervärdesskatt eller punktskatt enligt 64 kap. 6 § samma lag,

 2. författning som anges i 3 kap. 15 § skatteförfarandelagen,

 3. kupongskattelagen (1970:624),

 4. lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.,

 5. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

 6. lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner,regioner, kommunalförbund och samordningsförbund,

 7. mervärdesskattelagen (1994:200) som rör den som är mervärdesskattskyldig endast på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag, eller

 8. lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter i fråga om kontroll av upplagshavare inom uppskovsförfarandet enligt 6 kap. samma lag.

SFS 2019:1003

Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Karlstad om beslutet avser ärenden enligt

 1. vägtrafikskattelagen (2006:227),

 2. lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, eller

 3. lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.

SFS 2009:872

Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Stockholm om beslutet avser ärenden enligt lagen (2004:629) om trängselskatt beträffande en fysisk eller juridisk person som inte omfattas av bestämmelserna i 67 kap. 7, 8 eller 9 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

SFS 2014:1525

Beslut av Kriminalvården som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Linköping om beslutet gäller en person som inte är inskriven vid en kriminalvårdsanstalt, ett häkte eller ett frivårdskontor i landet och beslutet avser ärenden enligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 7 c §, dessförinnan 7 b §.

SFS 2018:1743

Beslut av Migrationsverket som överklagas till en migrationsdomstol ska tas upp av Förvaltningsrätten i Stockholm i dess egenskap av migrationsdomstol, om beslutet avser ett säkerhetsärende enligt utlänningslagen (2005:716).

SFS 2009:1552

Beslut av en utlandsmyndighet om visering som överklagas till en migrationsdomstol ska tas upp av migrationsdomstolen vid

 1. Förvaltningsrätten i Luleå om beslutet är fattat i Afrika,

 2. Förvaltningsrätten i Stockholm om beslutet är fattat i Asien,

 3. Förvaltningsrätten i Göteborg om beslutet är fattat i Europa, och

 4. Förvaltningsrätten i Malmö om beslutet är fattat i Antarktis, Nordamerika, Oceanien eller Sydamerika.

Beslut av Migrationsverket om visering som fattats efter överlämnande från en utlandsmyndighet enligt 3 kap. 10 § utlänningsförordningen (2006:97), och som överklagas till en migrationsdomstol, ska tas upp av den migrationsdomstol som skulle ha varit behörig att pröva överklagandet om beslutet hade fattats av utlandsmyndigheten.

Beslut av Migrationsverket om visering som fattats i samband med beslut om arbetstillstånd och beslut av Polismyndigheten om upphävande eller återkallelse av en Schengenvisering som fattats i samband med beslut om avvisning, och som överklagas till en migrationsdomstol, ska tas upp av den migrationsdomstol som är behörig att pröva överklagandet i fråga om arbetstillstånd eller avvisning.

Andra beslut om visering som överklagas till en migrationsdomstol ska tas upp av migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Malmö.

SFS 2020:917

Ett beslut av en länsstyrelse eller av Naturvårdsverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Luleå om beslutet gäller jakt efter björn, varg, järv, lo eller kungsörn. Detsamma gäller beslut om att vid sådan jakt medge undantag från förbudet i 10 § andra stycket jaktförordningen (1987:905) att använda vissa jaktmedel och metoder.

SFS 2018:638

Överlämnande av mål mellan domstolar

Rubriken införd g. SFS1998-0395

Innan ett mål lämnas över till en annan domstol enligt 8 a § eller 14 § tredje–femte styckena lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar ska domstolarna samråda med varandra på lämpligt sätt. Om det råder olika meningar i frågan om målet ska överlämnas faller frågan.

Om domstolarna inte kan enas om vilken domstol som ska handlägga mål som har nära samband med varandra, ska de handläggas vid den domstol där talan först inleddes.

SFS 2016:1140

Parterna skall underrättas om att ett mål överlämnas till en annan domstol.

SFS 1998:395

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1977:937

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1978.

Genom förordningen upphäves kungörelsen (1971:1199) om överflyttning av mål till kammarrätten i Göteborg, kungörelsen (1971:1200) om kammarrättens domkretsar m.m., kungörelsen (1974:487) om överflyttning av mål till kammarrätten i Sundsvall, förordningen (1976:559) om överflyttning av mål till kammarrätten i Jönköping och förordningen (1977:936) om överflyttning av vissa mål från kammarrätten i Sundsvall.

2. Skall enligt denna förordning besvär upptagas av viss kammarrätt, är annan kammarrätt likväl behörig att upptaga besvären enligt äldre bestämmelser, om besvären avser beslut som har meddelats före utgången av juni 1978.

3. Besvär över beslut av fastighetstaxeringsrätt rörande fastighetstaxering för år innan nästa allmänna fastighetstaxering äger rum skall utan hinder av vad i förordningen sägs upptagas av den kammarrätt som var behörig därtill enligt de bestämmelser som gällde vid utgången av år 1976.

SFS 1995:126

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1995. För beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

SFS 1997:1110

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998, då förordningen (1979:239) om länsrätternas kansliorter upphör att gälla. Äldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om mål som har anhängiggjorts vid Länsrätten i Skaraborgs län före ikraftträdandet och som härrör från Habo och Mullsjö kommuner, dels i fråga om mål enligt lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare.

SFS 1998:395

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998, då förordningen (1986:1347) om länsrätts behörighet i vissa mål skall upphöra att gälla.

SFS 2000:529

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2001:3

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2001.

SFS 2002:824

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003. Äldre föreskrifter skall dock fortfarande tillämpas i fråga om ärenden som beslutats enligt lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

SFS 2002:961

(Utkom d. 13 dec. 2002.)

SFS 2003:573

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2003.

SFS 2003:922

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004. Äldre föreskrifter i 7 a § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

SFS 2004:1161

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:995

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006. Äldre föreskrifter i 7 a § gäller dock fortfarande i fråga om ärenden som har beslutats enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting.

SFS 2006:89

Denna förordning träder i kraft d. 31 mars 2006.

SFS 2006:1259

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

SFS 2007:647

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2007.

SFS 2009:872

1. Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 2010.

2. För avgöranden som en länsrätt meddelat före ikraftträdandet gäller 1 § i sin äldre lydelse.

3. Mål och ärenden som har inletts i länsrätt före ikraftträdandet ska vid ikraftträdandet överlämnas till den förvaltningsrätt som är behörig enligt de nya bestämmelserna. Mål och ärenden som har inletts vid Länsrätten i Stockholms län före ikraftträdandet och som härrör från Sigtuna, Norrtälje eller Upplands Väsby kommun ska dock handläggas av Förvaltningsrätten i Stockholm.

SFS 2009:1551

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2009:1552

Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 2010.

SFS 2011:475

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

2. För mål som har inletts i migrationsdomstol före ikraftträdandet gäller 6 § i sin äldre lydelse.

SFS 2011:708

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2011:1440

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

2. För beslut i ärenden enligt skattebetalningslagen (1997:483) gäller 7 a § 1 i sin äldre lydelse.

SFS 2013:79

Denna förordning träder i kraft d. 15 april 2013.

SFS 2013:295

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2013.

2. För mål som har inletts i en migrationsdomstol före ikraftträdandet gäller 6 § i sin äldre lydelse.

SFS 2013:603

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2013.

SFS 2013:1078

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2014.

SFS 2014:1525

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer som sker före ikraftträdandet.

SFS 2015:93

Denna förordning träder i kraft d. 15 april 2015.

SFS 2016:557

Denna förordning träder i kraft d. 20 juni 2016.

SFS 2016:1140

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2018:638

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:1743

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2019:1003

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2020:917

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.

SFS 2022:712

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2022.