Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna

Utfärdad: 1983-05-26

Varje tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt fastställer hur många nämndemän som ska finnas för tjänstgöring i domstolen.

Hovrätterna och kammarrätterna ska för varje län inom domstolens domkrets eller, om en del av ett län ingår i domkretsen, för denna del fastställa det antal nämndemän i domstolen som ska utses.

SFS 2018:424

2 och 3 §§

SFS 2018:424

[Upphävd g. F (2018:424).]

SFS 2018:424

[Upphävd g. F (2018:424).]

SFS 2018:424

[har upphävts genom förordning (1988:621).]

SFS 1988:621

När nämndemän ska väljas ska domstolen anmäla detta till den som ska förrätta valet.

SFS 2018:424

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1983:382

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1983.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1976:696) om antalet nämndemän i hovrätt och kammarrätt och förordningen (1979:591) om antalet nämndemän i länsrätt.

3. Beslut om antal nämndemän som meddelats med stöd av äldre bestämmelser skall gälla till dess nytt beslut har fattats med stöd av denna förordning.

SFS 1988:621

(Utkom 20 juni 1988.)

SFS 1997:1112

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 2009:878

Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 2010.

SFS 2010:986

Denna förordning träder i kraft d. 2 maj 2011.

SFS 2018:424

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

2. Beslut om antal nämndemän som har meddelats med stöd av äldre bestämmelser ska gälla till dess ett nytt beslut har fattats med stöd av denna förordning.

Anmärkt författning:

F (1996:1149) om nämndemäns tjänstgöring vid ändring i indelning av domkretsar.

Hänvisad författning:

Jfr Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare25 §, efter RB 23:.