Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1987:965) om ersättning för rättegångskostnader m.m. i mål där 1 kap. 3 d § rättegångsbalken tillämpas

Rubriken har denna lydelse enl. F 1989:667.

Utfärdad: 1987-10-29

1 §

I fråga om parts, ställföreträdares eller ombuds rätt till ersättning för resa och uppehälle i samband med sammanträde i mål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken tillämpas skall bestämmelserna om beräkning av ersättning av allmänna medel till vittne tillämpas.

SFS 1989:667

2 §

[Upphävd g. F (2000:367).]

SFS 2000:367

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1987:965

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1988.

SFS 1989:667

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 1989.

SFS 1998:999

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998.

SFS 2000:367

I mål där talan har väckts före d. 1 juli 2000 gäller äldre bestämmelser.