Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1996:1149) om nämndemäns tjänstgöring vid ändring i indelning av domkretsar

Utfärdad den 28 november 1996.
Utkom från trycket den 10 december 1996

Om indelningen i domkretsar ändras, skall en nämndeman anses vald till nämndeman i den domstol inom vars domkrets han eller hon är folkbokförd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1996:1149

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997 då cirkuläret (1973:801) till hovrätterna och tingsrätterna om nämndemän i domsaga och i fastighetsdomstol vid ändring i rikets judiciella indelning upphör att gälla.