Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2002:143) om registrering av den som är auktoriserad som advokat i Schweiz

Utfärdad den 4 april 2002.
Utkom från trycket den 16 april 2002

Regeringen föreskriver att bestämmelserna i 8 kap. rättegångsbalken om registrering av den som är auktoriserad som advokat i en stat inom Europeiska unionen också skall omfatta den som är auktoriserad som advokat i Schweiz.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:143

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2002.