Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Regeringens tillkännagivande (2003:892) av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete

Detta tillkännagivande har ersatts av tillkännagivande (2005:122).

Beslutat den 27 november 2003.
Utkom från trycket den 8 december 2003

Främmande stater är, i den utsträckning som anges nedan, anslutna till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete.

 1. Till den i Paris den 13 december 1957 daterade europeiska utlämningskonventionen (SÖ 1959:65 och 1967:46) är följande utomnordiska stater anslutna: Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Förenade kungariket, Georgien, Grekland, Irland, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Moldavien, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien och Montenegro, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.

 2. Till det i Strasbourg den 15 oktober 1975 daterade tilläggsprotokollet (SÖ 1976:27) till 1957 års europeiska utlämningskonvention är följande utomnordiska stater anslutna: Albanien, Andorra, Azerbajdzjan, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Georgien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Moldavien, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien och Montenegro, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sydafrika, Tjeckien, Ukraina och Ungern.

 3. Till det i Strasbourg den 17 mars 1978 daterade andra tilläggsprotokollet (SÖ 1979:13) till 1957 års europeiska utlämningskonvention är följande utomnordiska stater anslutna: Albanien, Azerbajdzjan, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Förenade kungariket, Georgien, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Moldavien, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien och Montenegro, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.

 4. Till den i Strasbourg den 20 april 1959 daterade europeiska konventionen (SÖ 1968:15, 1977:88 och 1992:4) om inbördes rättshjälp i brottmål är följande främmande stater anslutna: Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Georgien, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Moldavien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien och Montenegro, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.

 5. Till det i Strasbourg den 17 mars 1978 daterade tilläggsprotokollet (SÖ 1979:12) till 1959 års europeiska konvention om inbördes rättshjälp i brottmål är följande främmande stater anslutna: Albanien, Azerbajdzjan, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Georgien, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Moldavien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Serbien och Montenegro, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.

 6. I fråga om den i Strasbourg den 30 november 1964 daterade europeiska konventionen (SÖ 1979:4) rörande övervakning av villkorligt dömda eller villkorligt frigivna personer, se 1 § förordningen (1979:163) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet.

 7. Till det i Strasbourg den 15 mars 1978 daterade tilläggsprotokollet (SÖ 1981:6) till 1968 års europeiska konvention angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt är följande främmande stater anslutna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Georgien, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Makedonien, Mexiko, Moldavien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien och Montenegro, Slovakien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ukraina, Ungern, Vitryssland och Österrike.

 8. I fråga om den i Haag den 28 maj 1970 daterade europeiska konventionen (SÖ 1973:55) om brottmålsdoms internationella rättsverkningar, se 1 § förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.

 9. I fråga om den i Strasbourg den 15 maj 1972 daterade europeiska konventionen (SÖ 1976:21) om överförande av lagföring i brottmål, se 1 § förordningen (1978:108) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott.

 10. Till den i Strasbourg den 27 januari 1977 daterade europeiska konventionen (SÖ 1977:12) om bekämpande av terrorism är följande främmande stater anslutna: Albanien, Belgien, Bosnien och Hercegovina (från den 4 januari 2004), Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Georgien, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Moldavien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, San Marino, Schweiz, Serbien och Montenegro, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.

 11. I fråga om den i Strasbourg den 21 mars 1983 daterade konventionen (SÖ 1985:1) om överförande av dömda personer, se 13 § förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.

 12. I fråga om det i Strasbourg den 18 december 1997 daterade tilläggsprotokollet (SÖ 2000:53) till 1983 års konvention om överförande av dömda personer, se 20 a § förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.

 13. I fråga om den i Wien den 20 december 1988 daterade konventionen (SÖ 1991:41) om bekämpande av illegal handel med narkotika och psykotropa ämnen, se 21 b § förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom och bilaga 1 till den förordningen.

 14. I fråga om den i Strasbourg den 8 november 1990 daterade konventionen (SÖ 1996:19) om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott, se 21 c § förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom och bilaga 2 till den förordningen.

 15. Till den i New York den 15 december 1997 daterade internationella konventionen om bekämpande av bombattentat av terrorister (konventionstexten finns publicerad i prop. 2000/01:86) är följande främmande stater anslutna: Afghanistan, Albanien, Algeriet, Argentina, Australien, Azerbajdzjan, Barbados, Belize, Benin, Bolivia, Bosnien och Hercegovina, Botswana, Brasilien, Brunei, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Cypern, Danmark, Ekvatorialguinea, El Salvador, Elfenbenskusten, Estland, Etiopien, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Förenta staterna, Ghana, Grekland, Grenada, Guatemala, Guinea, Honduras, Indien, Island, Israel, Italien, Japan, Jemen, Kanada, Kap Verde, Kazakstan, Kenya, Kina, Kirgizistan, Komorerna, Kuba, Laos, Lesotho, Lettland, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Maldiverna, Mali, Malta, Marshallöarna, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien, Moçambique, Moldavien, Monaco, Mongoliet, Myanmar, Nederländerna, Nicaragua, Nya Zeeland, Norge, Pakistan, Palau, Papua Nya Guinea, Panama, Peru, Portugal, Rwanda, Ryssland, Saint Kitts och Nevis, San Marino, Schweiz, Senegal, Serbien och Montenegro, Seychellerna, Sierra Leone, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sri Lanka, Sudan, Swaziland, Sydafrika, Tadzjikistan, Tanzania, Tjeckien, Togo, Tonga, Trinidad och Tobago, Turkiet, Turkmenistan, Tyskland, Ukraina, Ungern, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vitryssland, och Österrike.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:892

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2001:860) av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete.