Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:89

Utkom från trycket den 7 mars 2006
utfärdad den 23 februari 2006.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. skall införas två nya paragrafer, 3 och 6 a §§, av följande lydelse.

1) Bestämmelser om Kammarrätten i Stockholm i dess egenskap av Migrationsöverdomstol finns i utlänningslagen (2005:716).

1)

Tidigare 3 § upphävd genom 2001:3.

Länsrätten i Stockholms län, Länsrätten i Skåne län och Länsrätten i Göteborg är migrationsdomstolar och har i denna egenskap följande domsområden:

  • Länsrätten i Stockholms län: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Gotlands län, Västmanlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län,

  • Länsrätten i Skåne län: Skåne län, Blekinge län, Jönköpings län, Kronobergs län och Kalmar län,

  • Länsrätten i Göteborg: Västra Götalands län, Hallands län, Värmlands län och Örebro län.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:89

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)