Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1164

Utkom från trycket den 31 oktober 2006
Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor;
utfärdad den 12 oktober 2006.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor1) att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2004:755) om ändring i förordningen (2004:113) om ändring i förstnämnda förordning skall ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:1303. Senaste lydelse av förordningen 2006:335.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1164

Denna förordning träder i kraft den 7 februari 2005.

Värmlands tingsrätt får t.o.m. den 31 mars 2007 även ha kanslier i Arvika, Kristinehamn och Sunne.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1164

Denna förordning träder i kraft den 31 oktober 2006.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)