Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1176

Utkom från trycket den 14 november 2006
Förordning om ändring i förordningen (2006:335) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor;
utfärdad den 26 oktober 2006.

Regeringen föreskriver att ikraftträdandebestämmelserna till förordningen (2006:335) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor1) skall ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:1303.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1176

Denna förordning träder i kraft

1. den 1 januari 2007 i fråga om Uppsala tingsrätt,

2. den 4 december 2006 i fråga om Mölndals och Uddevalla tingsrätter.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)