Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:77

Utkom från trycket den 13 mars 2007
Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor;
utfärdad den 1 mars 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor1) skall ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:1303. Senaste lydelse 2006:1176.

I uppställningen nedan anges vilka tingsrätter med tillhörande domsagor som skall finnas i Sverige. Tingsrätterna skall ha kanslier på de orter som anges i uppställningen. Tingsställen skall finnas på kansliorterna och får finnas också på de andra orter som anges i uppställningen.

Tingsrätt/Domsaga

I domsagan ingående kommun(er)

Kansliorter med tingsställe

Ytterligare tingsställe

Under Svea hovrätt

 

Attunda

 

Danderyd

 

Sollentuna

 
 
 

Järfälla

 
 
 
 

Sigtuna

 
 
 
 

Sollentuna

 
 
 
 

Täby

 
 
 
 

Upplands-Bro

 
 
 
 

Upplands Väsby

 
 
 
 

Vallentuna

 
 
 
 

Vaxholm

 
 
 
 

Österåker

 
 
 

Nacka

 

Nacka

 

Nacka

 
 
 

Tyresö

 
 
 
 

Värmdö

 
 
 

Norrtälje

 

Norrtälje

 

Norrtälje

 
 

Solna

 

Ekerö

 

Solna

 
 
 

Solna

 
 
 
 

Stockholm, del av

 
 
 
 

(församlingarna

 
 
 
 

Bromma,

 
 
 
 

Västerleds,

 
 
 
 

Vällingby,

 
 
 
 

Hässelby,

 
 
 
 

Spånga och

 
 
 
 

Kista)

 
 
 
 

Sundbyberg

 
 
 

Stockholm

 

Lidingö

 

Stockholm

 
 
 

Stockholm, del av

 
 
 
 

(församlingarna

 
 
 
 

Stockholms domkyrkoförsamling,

 
 
 

S:t Johannes,

 
 
 
 

Adolf Fredriks,

 
 
 
 

Gustav Vasa,

 
 
 
 

S:t Matteus,

 
 
 
 

Engelbrekts,

 
 
 
 

Hedvig Eleonora,

 
 
 
 

Oscars,

 
 
 
 

Maria Magdalena,

 
 
 
 

Högalids,

 
 
 
 

Katarina,

 
 
 
 

Sofia,

 
 
 
 

Kungsholms,

 
 
 
 

S:t Görans och

 
 
 
 

Essinge)

 
 
 

Södertälje

 

Nykvarn

 

Södertälje

 
 
 

Salem

 
 
 
 

Södertälje

 
 
 

Södertörns

 

Botkyrka

 

Huddinge

 
 
 

Haninge

 
 
 
 

Huddinge

 
 
 
 

Nynäshamn

 
 
 
 

Stockholm, del av

 
 
 
 

(församlingarna

 
 
 
 

Brännkyrka,

 
 
 
 

Vantörs,

 
 
 
 

Farsta,

 
 
 
 

Enskede,

 
 
 
 

Skarpnäcks,

 
 
 
 

Hägerstens och

 
 
 
 

Skärholmens)

 
 
 

Uppsala

 

Enköping

 

Uppsala

 
 
 

Heby

 
 
 
 

Håbo

 
 
 
 

Knivsta

 
 
 
 

Tierp

 
 
 
 

Uppsala

 
 
 
 

Älvkarleby

 
 
 
 

Östhammar

 
 
 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:77

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

2. Mål eller ärenden som har inletts före ikraftträdandet skall, i de fall de nya reglerna hade föreskrivit att målet eller ärendet skulle ha inletts vid en annan tingsrätt, vid ikraftträdandet överlämnas till den tingsrätten.

3. Brottmål för vilka tidsfrister eller andra särskilda regler om rättegången inte är särskilt föreskrivna och som har inletts i Stockholms tingsrätt före ikraftträdandet skall i stället för det som anges i 2, i de fall de nya reglerna hade föreskrivit att målet eller ärendet skulle ha inletts vid en annan tingsrätt, överlämnas till den tingsrätten den 7 januari 2008.

4. Mål eller ärenden skall inte överlämnas om det skulle vara till nackdel för handläggningen eller om det av andra skäl inte skulle vara lämpligt.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)