Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:321

Utkom från trycket den 5 juni 2007
Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948);
utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att det i förundersökningskungörelsen (1947:948) skall införas en ny paragraf, 14 a §, av följande lydelse.

En utlänning som kan beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716) skall av förundersökningsledaren underrättas om den möjligheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:321

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Ari Soppela
(Justitiedepartementet)