Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2007:386) om kunskapsprov för behörighet som domare, m.m.

Utkom från trycket den 13 juni 2007
utfärdad den 16 maj 2007.

Såsom kunskapsprov för behörighet att utöva domartjänst gäller juristexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) eller motsvarande äldre examen. Det som i lag eller annan författning sägs om lagfaren eller lagkunnig avser den som har avlagt sådan examen.

Med svensk juristexamen jämställs fullbordad juristutbildning som till övervägande del har ägt rum i Danmark, Finland, Island eller Norge. Om denna utbildning skulle vara mer än ett år kortare än den svenska utbildningen, skall sökanden genomgå en kompletteringsutbildning som avslutas med ett kunskapsprov.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:386

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2007, då kungörelsen (1964:29) angående kunskapsprov för behörighet som domare, m.m. skall upphöra att gälla.