Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:74

Utkom från trycket den 11 mars 2008
Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor;
utfärdad den 28 februari 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:1303. Senaste lydelse 2007:77.

I uppställningen nedan anges vilka tingsrätter med tillhörande domsagor som ska finnas i Sverige. Tingsrätterna ska ha kanslier på de orter som anges i uppställningen. Tingsställen ska finnas på kansliorterna och får finnas också på de andra orter som anges i uppställningen.

Tingsrätt/Domsaga

I domsagan ingående kommun(er)

Kansliorter med tingsställe

Ytterligare tingsställe

Under Svea hovrätt

 
 
 

 

Södertälje

 

Nykvarn

 

Södertälje

 
 
 

Salem

 
 
 
 

Södertälje

 
 
 

Södertörns

 

Botkyrka

 

Huddinge

 
 

Haninge

 
 
 

Huddinge

 
 
 

Nynäshamn

 
 
 

Stockholm, del av(församlingarnaBrännkyrka,Vantörs,Farsta,Enskede-Årsta,Skarpnäcks,Hägerstens ochSkärholmens)

 
 
 

Uppsala

 

Enköping

 

Uppsala

 
 

Heby

 
 
 

Håbo

 
 
 

Knivsta

 
 
 

Tierp

 
 
 

Uppsala

 
 
 

Älvkarleby

 
 
 

Östhammar

 
 
 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:74

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Magnus Medin
(Justitiedepartementet)