Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:177

Utkom från trycket den 22 april 2008
Förordning om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol;
utfärdad den 10 april 2008.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol ska ha följande lydelse.

Denna förordning gäller vid handläggningen av mål och ärenden i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:177

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)