Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:672

Utkom från trycket den 8 juli 2008
Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor;
utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:1303. Senaste lydelse 2008:74. Ändringen innebär att Köping och Sala utgår ur förordningen som kansliorter för Västmanlands tingsrätt.

I uppställningen nedan anges vilka tingsrätter med tillhörande domsagor som ska finnas i Sverige. Tingsrätterna ska ha kanslier på de orter som anges i uppställningen. Tingsställen ska finnas på kansliorterna och får finnas också på de andra orter som anges i uppställningen.

Tingsrätt/Domsaga

I domsagan ingående kommun(er)

Kansliorter med tingsställe

Ytterligare tingsställe

Under Svea hovrätt

 
 
 
 

 

 

 

 

Gotlands

 

Gotland

 

Visby

 
 

Västmanlands

 

Samtliga

 

Västerås

 

Fagersta

 
 

kommuner i

 
 
 
 

Västmanlands

 
 
 
 

län

 
 
 

Falu

 

Avesta

 

Falun

 
 
 

Borlänge

 
 
 
 

Falun

 
 
 
 

Gagnef

 
 
 
 

Hedemora

 
 
 
 

Ludvika

 
 
 
 

Smedjebacken

 
 
 
 

Säter

 
 
 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:672

Denna förordning träder i kraft den 18 augusti 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)