Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:675

Utkom från trycket den 8 juli 2008
Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor;
utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:1303. Senaste lydelse 674. Ändringen innebär att Katrineholms tingsrätt utgår ur förordningen.

I uppställningen nedan anges vilka tingsrätter med tillhörande domsagor som ska finnas i Sverige. Tingsrätterna ska ha kanslier på de orter som anges i uppställningen. Tingsställen ska finnas på kansliorterna och får finnas också på de andra orter som anges i uppställningen.

Tingsrätt/Domsaga

I domsagan ingående kommun(er)

Kansliorter med tingsställe

Ytterligare tingsställe

Under Svea hovrätt

 

 

 

 

 

Eskilstuna

 

Eskilstuna

 

Eskilstuna

 

Strängnäs

 
 

Strängnäs

 
 
 

Nyköpings

 

Flen

 

Nyköping

 

Malmköping

 
 

Gnesta

 
 
 
 

Katrineholm

 
 
 
 

Nyköping

 
 
 
 

Oxelösund

 
 
 
 

Trosa

 
 
 
 

Vingåker

 
 
 

Gotlands

 

Gotland

 

Visby

 
 

 

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:675

1. Denna förordning träder i kraft den 27 april 2009.

2. Nyköpings tingsrätt får t.o.m. den 1 maj 2010 även ha kansli i Katrineholm.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)