Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:676

Utkom från trycket den 8 juli 2008
Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor;
utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:1303. Senaste lydelse 675. Ändringen innebär att Ångermanlands tingsrätts kansli i Örnsköldsvik utgår ur förordningen och att det i stället inrättas ett tingsställe i Örnsköldsvik.

I uppställningen nedan anges vilka tingsrätter med tillhörande domsagor som ska finnas i Sverige. Tingsrätterna ska ha kanslier på de orter som anges i uppställningen. Tingsställen ska finnas på kansliorterna och får finnas också på de andra orter som anges i uppställningen.

Tingsrätt/Domsaga

I domsagan ingående kommun(er)

Kansliorter med tingsställe

Ytterligare tingsställe

 

 

 

 

Under Hovrätten för Nedre Norrland

 

 

 

 

 

Sundsvalls

 

Sundsvall

 

Sundsvall

 
 
 

Timrå

 
 
 
 

Ånge

 
 
 

Ångermanlands

 

Härnösand

 

Härnösand

 

Örnsköldsvik

 
 

Kramfors

 
 
 
 

Sollefteå

 
 
 
 

Örnsköldsvik

 
 
 

Östersunds

 

Berg

 

Östersund

 
 
 

Bräcke

 
 
 
 

Härjedalen

 
 
 
 

Krokom

 
 
 
 

Ragunda

 
 
 
 

Strömsund

 
 
 
 

Åre

 
 
 
 

Östersund

 
 
 

 

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:676

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)