Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:922

Utkom från trycket den 2 december 2008
Förordning om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.;
utfärdad den 13 november 2008.

Regeringen föreskriver att 2 b § förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m. ska ha följande lydelse.

1) För sammanträde som hålls på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton betalas ersättning, utöver det som anges i 2 § första stycket 1 och 2 samt 2 a §, med 500 kr.

1)

Senaste lydelse 2003:526.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:922

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)