Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:890

Utkom från trycket den 14 juli 2009
Förordning om ändring i förordningen (2008:677) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor;
utfärdad den 25 juni 2009.

Regeringen föreskriver att ikraftträdandebestämmelsen till förordningen (2008:677) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:1303.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:890

Denna förordning träder i kraft den 19 oktober 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)