Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:986

Utkom från trycket den 13 juli 2010
Förordning om ändring i förordningen (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna;
utfärdad den 1 juli 2010.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna ska ha följande lydelse.

1) Stockholms, Göteborgs och Malmö tingsrätter fastställer själva hur många nämndemän som ska finnas för tjänstgöring i tingsrätten. För övriga tingsrätter fastställer hovrätten antalet nämndemän efter förslag av tingsrätten.

1)

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:986

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)