Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:107

Utkom från trycket den 22 februari 2011
Förordning om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål;
utfärdad den 10 februari 2011.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Stat

Språk

Albanien

 

-

 

Australien

 

engelska

 

Belgien

 

-

 

Bulgarien

 

engelska eller franska

 

Cypern

 

engelska eller grekiska

 

Danmark

 

-

 

Estland

 

engelska

 

Finland

 

-

 

Frankrike

 

franska

 

Georgien

 

engelska eller ryska

 

Grekland

 

-

 

Island

 

-

 

Irland

 

iriska eller engelska

 

Israel

 

hebreiska, engelska eller franska

 

Italien

 

franska eller engelska

 

Japan

 

japanska eller i brådskande fall engelska

 

Kanada

 

engelska eller franska

 

Kroatien

 

engelska eller serbokroatiska

 

Lettland

 

engelska

 

Liechtenstein

 

tyska

 

Litauen

 

litauiska, engelska eller franska

 

Luxemburg

 

franska, tyska eller engelska

 

Makedonien (FYROM)

 

-

 

Malta

 

engelska

 

Moldova

 

moldoviska, franska eller engelska

 

Nederländerna

 

-

 

Nederländska Antillerna och Aruba

 

engelska

 

Norge

 

-

 

Polen

 

polska

 

Portugal

 

portugisiska eller franska

 

Rumänien

 

franska eller engelska

 

Ryssland

 

ryska, engelska eller franska

 

Schweiz

 

franska, tyska eller italienska

 

Slovakien

 

-

 

Spanien

 

spanska

 

Storbritannien och Nordirland

 

engelska

 

Tjeckien

 

-

 

Turkiet

 

-

 

Tyskland

 

tyska, engelska eller franska

 

Ukraina

 

engelska eller franska

 

Ungern

 

ungerska

 

Österrike

 

tyska, engelska eller franska

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:107

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)