Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:132

Utkom från trycket den 8 mars 2011
Förordning om ikraftträdande av lagen (2011:82) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 24 februari 2011.

Regeringen föreskriver att lagen (2011:82) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall ska träda i kraft den 15 mars 2011.

På regeringens vägnar

EWA BJÖRLING
Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)