Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:1505 Utkom från trycket den 23 december 2011Förordning om ikraftträdande av lagen (2011:1208) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål;utfärdad den 15 december 2011.Regeringen föreskriver att lagen (2011:1208) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål ska träda i kraft den 1 januari 2012.På regeringens vägnarBEATRICE ASKUlf Wallentheim(Justitiedepartementet)