Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1505

Utkom från trycket den 23 december 2011
Förordning om ikraftträdande av lagen (2011:1208) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål;
utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver att lagen (2011:1208) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål ska träda i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)