Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:407

Utkom från trycket den 19 juni 2012
Förordning om ikraftträdande av lagar om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 7 juni 2012.

Regeringen föreskriver att följande lagar ska träda i kraft den 1 juli 2012:

1. lagen (2012:405) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

2. lagen (2012:406) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

På regeringens vägnar

CARL BILDT
Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)