Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:473

Utkom från trycket den 29 juni 2012
Förordning om ändring i åklagarförordningen (2004:1265);
utfärdad den 14 juni 2012.

Regeringen föreskriver att 15 § åklagarförordningen (2004:1265) ska ha följande lydelse.

1) Åklagarmyndigheten beslutar om anställning av överåklagare, vice överåklagare, chefsåklagare, vice chefsåklagare och kammaråklagare vid myndigheten. Anställning av sådana åklagare vid Ekobrottsmyndigheten beslutas av den myndigheten. Beslut om anställning av överåklagare och vice överåklagare vid Ekobrottsmyndigheten får dock fattas endast efter yttrande av riksåklagaren.

1)

Senaste lydelse 2010:72

Åklagarmyndigheten utser nationell medlem, biträdande och assisterande nationell medlem samt nationell expert för Sverige vid Eurojust.

Bestämmelser om anställning av assistentåklagare och kammaråklagare i vissa fall finns i 19 och 20 §§.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:473

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Ari Soppela
(Justitiedepartementet)