Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:79

Utkom från trycket den 12 mars 2013
utfärdad den 28 februari 2013.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. ska ha följande lydelse.

1) Överklagande till en förvaltningsrätt tas upp av Förvaltningsrätten i Göteborg när överklagandet avser beslut av

1)

Senaste lydelse 2009:872.

  1. Regeringskansliet i ärenden enligt lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd,

  2. Kammarkollegiet i ärenden enligt lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser, eller

  3. en utlandsmyndighet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:79

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2013.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)