Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:174

Utkom från trycket den 30 april 2013
Förordning om ikraftträdande av lagen (2013:173) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 11 april 2013.

Regeringen föreskriver att lagen (2013:173) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall ska träda i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON
Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)