Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2013:391) om Domarnämndens förordnande av särskilda ledamöter i allmän domstol och i allmän förvaltningsdomstol

Utkom från trycket den 10 juni 2013
utfärdad den 30 maj 2013.

Domarnämnden ska förordna

  1. ekonomiska experter i tingsrätten och hovrätten enligt 1 kap. 8 § och 2 kap. 4 a § rättegångsbalken,

  2. tekniska och ekonomiska experter i Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen enligt 2 kap. 3 § lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar,

  3. särskilda ledamöter i mark- och miljödomstolarna,

  4. värderingstekniska ledamöter i förvaltningsrätten och särskilda ledamöter i kammarrätten i mål om fastighetstaxering enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152),

  5. särskilda ledamöter i förvaltningsrätten och kammarrätten i mål om laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725),

  6. ekonomiska experter i förvaltningsrätten och kammarrätten i mål enligt lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation, och

  7. särskilda ledamöter i förvaltningsrätten och kammarrätten i mål enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt.

SFS 2022:518

Domarnämndens beslut om förordnande får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:391

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2013, då förordningen (1999:704) om förordnande av särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol ska upphöra att gälla.

SFS 2016:243

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2016.

SFS 2017:1052

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2022:518

Denna förordning träder i kraft d. 3 juni 2022.