Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:420

Utkom från trycket den 10 juni 2013
Förordning om ikraftträdande av lagen (2013:175) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 30 maj 2013.

Regeringen föreskriver att lagen (2013:175) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall ska träda i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

CARL BILDT
Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)