Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:821

Utkom från trycket den 19 november 2013
Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor;
utfärdad den 7 november 2013.

Regeringen föreskriver att förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:1303. Senaste lydelse 2008:677. Ändringen innebär bl.a. att Kungsholms, S:t Görans och Essinge församlingar utgår ur förordningen.

I uppställningen nedan anges vilka tingsrätter med tillhörande domsagor som ska finnas i Sverige. Tingsrätterna ska ha kanslier på de orter som anges i uppställningen. Tingsställen ska finnas på kansliorterna och får finnas också på de andra orter som anges i uppställningen.

Tingsrätt/Domsaga

I domsagan ingående kommun(er)

Kansliorter med tingsställe

Ytterligare tingsställe

Under Svea hovrätt

 
 
 
 

 

 

 

 

Solna

 

Ekerö Solna Stockholm, del av (församlingarna Bromma, Västerleds, Vällingby, Hässelby, Spånga och Kista) Sundbyberg

 

Solna

 
 

Stockholm

 

Lidingö Stockholm, del av (församlingarna Stockholms domkyrkoförsamling, S:t Johannes, Adolf Fredriks, Gustav Vasa, S:t Matteus, Engelbrekts, Hedvig Eleonora, Oscars, Maria Magdalena, Högalids, Katarina,

 

Stockholm

 
 
 

Sofia och Västermalms)

 
 
 

Södertälje

 

Nykvarn Salem Södertälje

 

Södertälje

 
 

 

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:821

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)