Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:882

Utkom från trycket den 8 juli 2014
Förordning om ikraftträdande av lagen (2014:412) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver att lagen (2014:412) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall ska träda i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM
Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)