Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:353

Utkom från trycket den 9 juni 2015
Förordning om ikraftträdande av lagen (2015:340) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 28 maj 2015.

Regeringen föreskriver att lagen (2015:340) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall ska träda i kraft den 12 juni 2015.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTRÖM
Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)