Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:636

Utkom från trycket den 24 november 2015
Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948);
utfärdad den 12 november 2015.

Regeringen föreskriver att det i förundersökningskungörelsen (1947:948) ska införas en ny paragraf, 14 c §, av följande lydelse.

Om en förundersökning läggs ned eller om det beslutas att åtal inte ska väckas, ska den som har underrättats enligt 5 § lagen (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall underrättas om att utredning om skattetillägg kan komma att ske hos Skatteverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:636

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)