Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:655

Utkom från trycket den 24 november 2015
Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor;
utfärdad den 12 november 2015.

Regeringen föreskriver att förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:1303. Senaste lydelse 2013:821.

I uppställningen nedan anges vilka tingsrätter med tillhörande domsagor som ska finnas i Sverige. Tingsrätterna ska ha kanslier på de orter som anges i uppställningen. Tingsställen ska finnas på kansliorterna och får finnas också på de andra orter som anges i uppställningen.

Tingsrätt/Domsaga

I domsagan ingående kommun(er)

Kansliorter med tingsställe

Ytterligare tingsställe

 

 

 

 

Under Svea hovrätt

 
 
 
 

 

 

 

 

Norrtälje

 

Norrtälje

 

Norrtälje

 
 

Solna

 

Ekerö

 

Solna

 
 
 

Solna

 
 
 
 

Stockholm, del av

 
 
 
 

(distrikten Bromma, Västerled, Vällingby, Hässelby, Kista och Spånga)

 
 
 
 

Sundbyberg

 
 
 

Stockholm

 

Lidingö

 

Stockholm

 
 
 

Stockholm, del av

 
 
 
 

(distrikten Stockholms domkyrkodistrikt, Stockholms Sankt Johannes, Stockholms Adolf Fredrik, Stockholms Gustav Vasa, Stockholms Sankt Matteus, Stockholms Engelbrekt, Stockholms Hedvig Eleonora, Stockholms Oscar, Stockholms Maria Magdalena, Högalid, Stockholms Katarina, Stockholms Sofia, Essinge, Kungsholmen och Stockholms Sankt Göran)

 
 
 

Södertälje

 

Nykvarn

 

Södertälje

 
 
 

Salem

 
 
 
 

Södertälje

 
 
 

Södertörns

 

Botkyrka

 

Huddinge

 
 
 

Haninge

 
 
 
 

Huddinge

 
 
 
 

Nynäshamn

 
 
 
 

Stockholm, del av

 
 
 
 

(distrikten Brännkyrka, Vantör, Farsta, Enskede, Skarpnäck, Hägersten och Skärholmen)

 

Huddinge

 
 

Uppsala

 

Enköping

 
 
 
 

Heby

 
 
 
 

Håbo

 
 
 
 

Knivsta

 
 
 
 

Tierp

 
 
 
 

Uppsala

 
 
 
 

Älvkarleby

 
 
 
 

Östhammar

 
 
 

 

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:655

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)