Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:557

Utkom från trycket den 8 juni 2016
utfärdad den 26 maj 2016.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.1) ska införas en ny paragraf, 7 g §, av följande lydelse.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1995:126.

Ett beslut av en länsstyrelse eller av Naturvårdsverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Luleå om beslutet gäller jakt efter björn, varg, järv, lo eller kungsörn.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:557

Denna förordning träder i kraft den 20 juni 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)