Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:821

Utkom från trycket den 5 juli 2016
Förordning om ikraftträdande av lagen (2016:820) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 22 juni 2016.

Regeringen föreskriver att lagen (2016:820) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall ska träda i kraft den 1 augusti 2016.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTRÖM
Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)