Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:969

Utkom från trycket den 15 november 2016
Förordning om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol;
utfärdad den 3 november 2016.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol ska införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

När en handling återlämnas enligt 5 kap. 6 § andra stycket konkurrensskadelagen (2016:964) ska någon kopia av handlingen inte behållas i akten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:969

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Henrik Matz
(Justitiedepartementet)