Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:1319

Utkom från trycket den 28 december 2016
Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948);
utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver att det i förundersökningskungörelsen (1947:948)1) ska införas en ny paragraf, 14 d §, av följande lydelse.

1)

Kungörelsen omtryckt 1969:589.

Om en förundersökning läggs ned eller om det beslutas att åtal inte ska väckas, ska den som har underrättats enligt 4 kap. 5 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden underrättas om att utredning om administrativ sanktion kan komma att göras hos Finansinspektionen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1319

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)