Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:100

Publicerad den 6 mars 2019
Förordning om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol
Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol ska ha följande lydelse.

1) Den tid en person har varit frihetsberövad på ett sådant sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande, ska antecknas i en handling som bifogas domen eller beslutet (avräkningsunderlag). Om ett domsbevis utfärdas ska avräkningsunderlaget också bifogas domsbeviset.

1)

Senaste lydelse 2005:1015.

Om Kriminalvården har underrättat domstolen enligt 24 §§ förordningen (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande, ska avräkningsunderlaget innehålla en anteckning om det.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:100

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för frihetsberövanden som ägt rum före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)