Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:779

Publicerad den 26 november 2019
Förordning om ändring i delgivningsförordningen (2011:154)
Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver att 21 § delgivningsförordningen (2011:154) ska ha följande lydelse.

1) När Polismyndigheten anlitas för stämningsmannadelgivning ska den ta ut en avgift på 1 000 kr. Avgiften ska bidra till att täcka verksamhetens kostnader. För avgiften gäller i övrigt bestämmelserna i 1114 §§ avgiftsförordningen (1992:191).

1)

Senaste lydelse 2014:1185.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:779

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Frida Göranson
(Justitiedepartementet)