Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:71

Publicerad den 3 mars 2020
Förordning om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)
Utfärdad den 27 februari 2020

Regeringen föreskriver att 1 § åklagarförordningen (2004:1265) ska ha följande lydelse.

1) I åklagarväsendet ingår Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.

1)

Senaste lydelse 2007:973.

Grundläggande bestämmelser om vilka som är allmänna åklagare och om åklagarväsendet finns i rättegångsbalken. Ytterligare bestämmelser finns i förordningen (2015:743) med instruktion för Åklagarmyndigheten och i förordningen (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:71

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Mikael Kullberg
(Justitiedepartementet)