Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:837

Publicerad den 16 oktober 2020
Förordning om ikraftträdande av lagen (2020:269) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Utfärdad den 14 oktober 2020

Regeringen föreskriver att lagen (2020:269) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall ska träda i kraft den 3 november 2020.

På regeringens vägnar

ANN LINDE
Carl Magnus Nesser
(Utrikesdepartementet)