Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:958

Publicerad den 20 november 2020
Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion
Utfärdad den 19 november 2020

Regeringen föreskriver att 40 § förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:984.

2) Som hovrättsassessor får endast den anställas som har tjänstgjort

2)

Senaste lydelse 2007:1086.

  1. under ett år som hovrättsfiskal,

  2. under två år som lagman, rådman eller fiskal i tingsrätt, och

  3. under ett år som adjungerad ledamot i hovrätt.

En kammarrättsassessor får anställas för att utföra en hovrättsassessors arbetsuppgifter.

För fiskal som har tjänstgjort i domstol med administrativa uppgifter får hälften av den tjänstgöringstiden, upp till och med sex månader, jämställas med tjänstgöring som fiskal i tingsrätt.

I andra fall än som avses i tredje stycket jämställs med tjänstgöring som fiskal i tingsrätt upp till och med sex månaders tjänstgöring i annan domstol eller domstolsliknande nämnd under förutsättning att fiskalen har tjänstgjort minst ett år som hovrättsfiskal eller kammarrättsfiskal före den tid som han eller hon vill tillgodoräkna sig.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:958

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Emil Karlsson
(Justitiedepartementet)