Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:549

Publicerad den 8 juni 2021
Förordning om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol
Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol ska ha följande lydelse.

1) Registreringen görs med hjälp av automatiserad behandling eller i dagböcker. Domstolsverket får meddela ytterligare föreskrifter om registreringen.

1)

Senaste lydelse 2019:579. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:549

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Frida Göranson
(Justitiedepartementet)